OBS. På grund av rådande väder är banan för blöt för att brukas och är därför tillfälligt stängd.

Om Bodens Golfklubb

Här hittar du information om Bodens Golfklubb. Vår historia, styrelse, vision och våra styrande dokument.

bengt_sander

Vår historia

Grunden till Bodens Golfklubb. En historisk återblick med start 1946.

golf

Styrelse

Presentation av Bodens Golfklubbs styrelse och kontaktuppgifter.

IMG_9940

Vision

Här kan du läsa mer om Bodens Golfklubbs vision 2023.

Styrande dokument

Läs mer om våra stadgar, verksamhetsplan och policys.

OM OSS / VÅR HISTORIA

Hur Bodens Golfklubb grundades 1946.

Bodens Golfklubb bildades sommaren 1946.
Exakt datum har inte gått att fastställa eftersom det inte finns kvar något gulnat protokoll från tiden kring klubbens tollkomst. Men det finns faktiskt ett vittne till klubbens födelse.

“Min far bjöd farbröderna på grogg och lite mat och så bestämde de sig för att bilda Bodens Golfklubb”, 
Minns hedersmedlemmen Sten Sander, 82 år.

Det historiska mötet som den då tolvåriga Sten Sander lyssnade till lite i bakgrunden hölls i hans fars Bengts sommarstuga i Avaheden. 

Bengt Sander.
Sten Sander var med när Bodens Golfklubb bildades för 70 år sedan.

ÄR du intressad av att börja spela golf?

Vi erbjuder löpande nybörjarkurser!

OM OSS / STYRELSE

Bodens Golfklubbs styrelse.

Niclas Fredriksson

Ordförande

070 - 555 71 32

Lars-Åke Eriksson

Vice Ordförande

070 - 642 00 25

Anette Enbom

Kassör

070-633 29 76

Astrid Nylund-Söderström

Sekreterare

070-317 76 85

Linnea Grundström

Ledamot

Boris Lindberg

Ledamot

Nils Öhman

Ledamot

Christer Hedlund

Adj.ledamot (bana)

070-290 39 33

Berith Nilsson

Adj.ledamot (kansli)

070-462 49 53

Jörgen Gidlund

Adj.ledamot (utbildning)

070-648 05 77

Våra Golfpaket

Vi erbjuder övernattning och golfspel!

OM OSS / Vision

Vår vision 2023.

Bodens golfklubb ingår som medlem i Svenska golfförbundet och verkar i enlighet med Svenska golfförbundets och Riksidrottsförbundets riktlinjer för idrottsutövning, träning och tävling för alla såväl motionärer som elitsatsande medlemmar.

Svenska golfförbundets vision är att vi i Sverige skall ha ”världens bästa golf för alla”. Vi inom Bodens golfklubb stödjer förbundets vision. Svenska golfförbundets vision är nedbruten till ”vår” vision och som skall tydliggöra vår strävan i att ta vårt ansvar för såväl Bodens golfklubbs som Svenska Golfförbundets utveckling och visions arbete.

  • Ett varmt och öppet välkomnande till alla
  • En naturskön anläggning och bana intill älven
  • En bana med utmaningar för alla, motionär som elit
  • Tydlig verksamhet baserat på väl förankrad värdegrund, verksamhetsidé och långsiktig strategi 
  • Öppen och ärlig kommunikation där delaktighet präglar hela vår verksamhet
  • En utvecklande miljö för våra barn och ungdomar 
  • Aktivt tävlingsprogram och deltagande på alla nivåer
  • Kvalitativ utvecklingsmiljö för klubbens alla tävlingsintresserade
  • Möjlighet till övernattning i anslutning till anläggning och bana
  • Är en av de högst rankade banorna i norr- & västerbotten
Bodens golfklubbs vision tydliggör ”vår” klubbs långsiktiga mål och strävan.

Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb verksamhetsplan 2020

Stadgar

Bodens Golfklubb
stadgar 2020

Fordon

Fordon att bruka i samband med golfspel

Representation

Bodens Golfklubb
representation samt gåvor 

OM OSS / STYRANDE DOKUMENT

Jämställdhets- och integrationspolicy.

För Bodens golfklubb, utgör jämställdhet, mångfald och integration en grund för nya idéer, bredare perspektiv och utveckling. Det är en förutsättning för en ökad konkurrenskraft och mångfald inom klubben och sporten.

Med jämställdhet, mångfalt och integration som en naturlig del i vår verksamhet kan vi tillmötesgå och utveckla alla våra aktiva. Vår verksamhet och sporten blir mer framgångsrik när vi tillvaratar och värdesätter alla utövares kompetenser, egenskaper och erfarenheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För Bodens golfklubb är det viktigt att vara en aktiv klubb som stödjer verksamheten och dess utövare så att vi tillsammans är attraktiva, utvecklar sporten och dess utövare.

PizzaKväll

Smaka på vår utsökta Pizza för att ackompanjera din Lördagskväll med dina nära och kära. Boka nu.

195:- inklusive Dryck