MEDLEMSINFORMATION JUNI 2020

Hej alla Bodengolfare! Under juni månad har vi jobbat för högtryck med skyltning och banvård men även med administration och lansering av vår nya hemsida. Skyltning av bana Arbetet med skyltning av banan är nu klart. Nya hänvisningsskyltar, tee–markeringar och banöversikter har ersatts över hela banan. Längre fram behöver vi justera några skyltars placering och […]

MEDLEMSINFORMATION MAJ 2020

Hej alla Bodengolfare! Maj månad har varit full av aktivitet och arbete för att komma igång med säsongen så snart som möjligt. Årets vinter har tagit hårt på vår bana men vi ser tydliga positiva tecken redan nu att årets säsong kan bli ett att minnas på många sätt och vis! COVID – 19 Påverkan […]

MEDLEMSINFORMATION APRIL 2020

Hej alla Bodengolfare! Möjligheternas eller utmaningarnas år? I skrivande stund har styrelsen genomfört möten med i stort sett samtliga kommittéer för att i dialog gå igenom verksamhetsplanen och se på säsongens mål och aktiviteter som helhet. I dessa tider finns troligtvis lika många frågor som möjliga svar på hur klubben kommer utvecklas under året. Vi […]

MEDLEMSINFORMATION MARS 2020

Golf tournament

Hej alla Bodengolfare! Nytt år och nya möjligheter och utmaningar.Årsmötet genomfördes i början av mars. Tommy Fahlén och Bo Elmgren avtackades för sina tidigare insatser i styrelsen tillsammans med de avgående styrelsemedlemmarna Marja-Lena Komulainen, Anders Sundqvist och Annika Rothoff. De har alla på olika sätt bidragit till klubben och dess verksamheten under ett flertal år, […]