Nyheter

MEDLEMSINFORMATION MARS 2020

MEDLEMSINFORMATION MARS 2020

Golf tournament

Hej alla Bodengolfare!

Nytt år och nya möjligheter och utmaningar.
Årsmötet genomfördes i början av mars. Tommy Fahlén och Bo Elmgren avtackades för sina tidigare insatser i styrelsen tillsammans med de avgående styrelsemedlemmarna Marja-Lena Komulainen, Anders Sundqvist och Annika Rothoff. De har alla på olika sätt bidragit till klubben och dess verksamheten under ett flertal år, återigen stort tack för ert nedlagda arbete.

Till nya ledamöter inom styrelsen valdes Astrid Nylund-Söderström, Anette Enbom och Sebastian Nilsson som tillsammans med de kvarstående ledamöterna Niklas Edelsvärd, Lina Bergman och Marcus Zerpe utgör klubbens styrelse tillsammans med mig.

Styrelsen har sedan årsmötet haft ett första möte och börjat se över hur vi skall kunna erbjuda en bra verksamhet för dig som medlem och för våra gäster.
Nu påbörjar vi arbetet med att tillsammans med kommittéer och ansvariga att se över och jobba vidare med aktiviteter och verksamheten som helhet.

Coronavirus

Ingen kan väl undgå att fundera över Corona viruset och hur detta kan komma att påverka oss inom klubben.
Vi inom styrelsen följer myndigheternas rapportering och rekommendationer och ser än så länge inte några större hinder för vår verksamhet utöver det nu gällande beslutet om att större evenemang och folksamlingar skall uteslutas.
Jag upplever att Svenska golfförbundet fortlöpande och på ett bra sätt ger oss nyttig information och förslag på hur vi kan anpassa vår verksamhet för att minimera störningar inom verksamheten samt minska risk för smittspridning.

Som ett led i att följa myndigheters beslut och rekommendationer har jag fattat beslut om att inte sammankalla till större möten på klubben och minimerar antalet möten över tid. Verksamheten måste till trots planeras och ärenden hanteras vilket gör det oundvikligt med mindre
samlingar och personliga möten. Vi hoppas Corona till trots kunna skapa och genomföra säsongen på ett riktigt bra sätt bara vädret är med oss. Vi kan också läsa och ta del av vad alla ”experter” och ”kännare”
säger och spår om, dvs att många kommer att välja att fira semestern hemma inom Sverige i år. Vi såg redan under fjolåret att en markant ökning av greenfee gäster då folk valde att semestra inom Sverige.
Allt sammantaget gör att vår samlade bedömning ger oss hopp om att viruset kommer att klinga av innan eller när säsongen sätter fart och att antalet medlemmar och besökare kommer ökar.

Medlemsavgifter och investeringar

Medlemsavgifterna för 2020 skickades ut för en tid sedan och vi hoppas att många av Er trots osäkerheten kring Corona väljer att fortsätta som medlemmar i klubben. För oss är det bra om så många som möjligt betalar in medlemsavgifterna tidigt under året då detta ger oss utrymme för investeringar och uppbyggnad av verksamheten som helhet.

På tal om investeringar så vill jag passa på att nämna att vi tagit in offerter på några renoveringar som det är ett springande behov av (toaletter huvudplan, målning bottenvåning och herrarnas duschutrymme). Vårt
mål är att kunna färdigställa projekten om möjligt innan säsongen är igång för att därigenom minimera eventuella störningar. Det finns några större projekt som vi tittat på men dessa kräver mer analys innan beslut kan tas. Vi hoppas på er förståelse om dessa projekt genomförs vilka kan komma att påverka tillgängligheten till bland annat klubbhuset.

Personal

När det kommer till personalförsörjning inför sommaren så har vi sedan en tid tillbaka startat arbetet. En lärdom från ifjol var att vi kom igång för sent med frågan och påverkades därför negativt under försäsongen av de personalbrister som vi stundtals upplevde. En grundbemanning är redan på plats för ban- och anläggningsskötseln och vi kommer säkra upp ytterligare några anställningar för att känna oss helt säkra inför säsongsstarten. När det gäller kansli- och receptionsfunktionen jobbar vi med några olika alternativ och lösningar. Beslut och lösning kommer tas
inom kort vilket förhoppningsvis ger oss en lugnare och tryggare start på säsongen.

Avslutningsvis

Jag vill börja med att tacka för att jag fick ett fortsatt förtroende att leda Bodens golfklubb.
Året som gick var intensivt på många plan men med facit i hand kan jag inte undgå att känna en viss stolthet över vad vi tillsammans inom styrelse, kommittéer och Er medlemmar lyckades åstadkomma under ett år.
En klubbkänsla där öppenhet, samhörighet, delaktighet och möjlighet att påverka ökade kraftigt, vittnar om en ny era, anda och synsätt som svept in och genomsyrar en stor del klubben och verksamheten.
Min bedömning är att just ovanstående bidragit som starkast till ett förbättrat resultat, ökat antal medlemmar, god skötsel av anläggning & bana mm för det gånga året.


Min och styrelsens övertygelse är att klubben kommer att kunna fortsätta växa om vi fortsätter jobba tillsammans över tid med en öppenhet och transparens under ett coachande förhållningssätt. En klapp på axeln för att visa uppskattning till någon som gjort något bra, ställa frågan –”kan jag hjälpa till?” och sist men inte minst att vi alla tar oss tid att lyssna på varandra, kostar inte mycket men ger så mycket tillbaka till var och en!
Jag är övertygad om att vår klubb och vår verksamhet på många olika sätt kan bidra till att skapa en hållbarhet, trygghet och ett lugn i den just nu omvälvande omvärld vi alla lever i. Vårt mål är att erbjuda en plats där alla är välkomna, ges möjlighet och tid att stanna upp för reflektion och eftertanke som ger perspektiv på omvärlden och livet. Allt detta i en kombination av att kunna bidra till en god allmänhälsa genom sällskapsspel/träning/tävling i en avkopplande atmosfär fylld av glädje och känsla av samhörighet. Detta kan inte göras av någon enskild, utan kan endast uppnås tillsammans.
Om vi lyckas kan endast du själv och alla andra medlemmar svara på!
I min värld där vi lyckats med uppgiften, ger vi varandra en av de finaste gåvor i form av ett mer innehållsrikt liv fyllt av glädje och skratt och därigenom bidragit med en liten pusselbit i en värld där vi ser och stöttar
varandra i våra vardagliga göromål.

Varmt välkomna till säsongen 2020!

Mikael Lönroth
Ordförande Bodens Golfklubb

Dela denna nyhet:

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med oss?

Telefon: 0921 – 720 51
Tallkronsvägen 2
961 51 Boden
info@bodensgk.se

Senaste inlägg

Följ oss

Hitta hit

Tallkronsvägen 2
961 51 Boden

Öppettider

Reception bemannad: 
Måndag – Torsdag & Söndag: 08:00 – 20:00
Fredag – Lördag: 08:00 – 18:00
Öppettider kan variera.

Information

Kontakt

Reception:  0921-720 51
Banchef:  070-290 39 33
Proshop:  0921-720 65

Bodens Golfklubb

Bodens Golfklubb är en av Sveriges äldsta golfklubbar, vackert belägen i Sävast vid Luleälvens strand. 2016 firade klubben 70 år, och 18-håls banan i Sävast invigdes 1992.