Nyheter

MEDLEMSINFORMATION AUGUSTI 2020

MEDLEMSINFORMATION AUGUSTI 2020

MEDLEMSINFORMATION BODENS GOLFKLUBB AUGUSTI 2020

Hej alla Bodengolfare!

Hösten är på intågande och vi summerar augusti, en månad med många tävlingar och verksamhet runt anläggning och bana.

MEDLEMSUTVECKLING

Som jag tog upp i föregående brev har säsongen inneburit ett antal nya medlemmar i vår klubb. Aktuellt medlemsantalet uppgår till strax över 900, vilket är väldigt positivt. (mer exakta siffor kommer att presenteras vid höstmötet).

Klubben har under de senaste två åren vuxit, men vi har samtidigt tappat ett antal medlemmar.

Jag ser ett behov av att tillsammans med kommittéer och andra intresserade se hur vi ska kunna bibehålla en positiv medlemsutveckling även kommande säsonger. En viktig faktor är att behålla Er medlemmar genom att erbjuda en attraktiv verksamhet i kombination med att attrahera fler att vilja vara del av Bodens golfklubb.

Har du idéer eller förslag på hur och vad vi kan göra, är du välkommen att kontakta oss i styrelsen, vi lyssnar gärna på Era synpunkter.

HÖSTEN INTÅGANDE

Med hösten kommer också en möjlighet att genomföra arbeten ute på banan då speltrycket och antalet tävlingar går ner. I skrivande stund finns flera förslag på banprojekt som skulle kunna genomföras. Vi inom styrelsen måste se till medlemsnyttan i de projekt som vi fattar beslut om, baserat på och i kombination med ekonomi och resurstillgång.

Exakt vad som kommer att genomföras låter jag vara oskrivet men vi behöver slutföra de projekt som redan påbörjats (däribland övergången till 8:ans greenområde, markberedning för grillplatser mm).

Isbrännan på fairways kommer kräva stora insatser att åtgärda nu eller tidigt under kommande säsong. Marken måste bearbetas, sås in och ges möjlighet att återhämta sig. Som många av er förstår innebär det stora omkostnader och tar upp stora delar av våra tillgängliga resursers tid. Vi ser det som ett av de viktigaste projekten att genomföra om vi skall ha en riktigt bra bana under nästa år oavsett vilka övriga projekt som genomförs.

Christer med personal har ett flertal handlingsalternativ som de tittar på och vi hoppas att de åtgärder som vi sätter in bygger bort de problem vi upplevt iår i kombination med en utveckling av bana och anläggning.

STUNDANDE HÖSTMÖTE

Höstmötet kommer att genomföras någon gång under oktober/november. Något exakt datum har vi inte slagit fast men kommer meddela detta så snart möjligt.

Vid mötet kommer vi att kort presentera genomförd verksamhet och blicka framåt mot nästa års säsong.

En viktig punkt under mötet är att rösta om kommande års kommittéordföranden.

Till kommande säsong kommer vi endast att välja fyra (4) kommittéordföranden baserat på den nya organisation som vi alla varit med och fattat beslut om.

Kort presentation av de nya kommittéerna:

Medlemskommitté

Verka och stödja styrelsen med medlemsfrågor och aktiviteter som främjar klubbens samtliga medlemmar. Verka för att klubbens medlemmar känner delaktighet och glädje inom klubbens verksamhet som helhet.

Anläggningskommitté

Anläggningskommittén är styrelsens organ för handläggning av frågor och verksamhet kopplade i klubbens bana, anläggning inklusive fastigheter, kansli och receptionsfunktion.

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén är styrelsens organ för handläggning av frågor och verksamhet kopplade i klubbens tävlingsverksamhet, handicap och regel relaterade frågor.

Idrottskommitté

Idrottskommittén är styrelsens organ för handläggning av frågor och verksamhet kopplade i klubbens träning och utbildning. (träningsverksamhet, utbildningsverksamhet, elitverksamhet)

Vi hoppas att vi blir många som kommer på mötet och tar del av val, övergripande verksamhetsinriktningar, beslut och inte minst tar chansen att träffas innan vi mer eller mindre stänger ner verksamheten för säsongen.

REFLEKTIONER ÖVER SÄSONGEN 2020

Säsongen börjar lida mot sitt slut och vi kommer snart att summera säsongen 2020.

En fråga vi ställt oss är om det är någon som kunde ana att årets säsong så tydligt skulle präglas av pandemin och dess verkningar!

För mig privat och för oss inom styrelsen har året varit väldigt innehållsrikt och stundtals krävande på flera olika plan.

Vi har haft och har en vilja att fortsätta utveckla och utvecklas men har tvingats böja oss under de rådande omständigheterna och därtill fått stanna upp, ta ett steg tillbaka och fundera om insatsen helgar målen. Svaret har stundtals varit nej vilket inneburit att vi fått göra helt om och välja andra vägar än de planerade och tänkta, för att inte tappa fokus.

Många av Er medlemmar och aktiva har på olika sätt bidragit och tagit ansvar för klubben och varandra samtidigt som vi tillsammans kunnat driva verksamheten framåt tack vare kreativitet och nytänkande.

Ett STORT tack till allas Era bidrag därom, utan Er hjälp hade säsongen inte varit den samma.

AVSLUTNINGSVIS

Jag hoppas du kan blicka tillbaka på säsongen med flera goda minnen, att du lyckades med dina mål, knutit nya kontakter, känt dig välkommen och framförallt haft riktigt trevligt vid vår anläggning och bana.

Pandemin och begränsningarna som detta inneburit hade kunnat grusa allt detta.

Klubben har inte nått alla uppsatta mål, men vi har lyckats med andra mål och genom anpassningar kunnat genomföra många av de tänkta verksamheterna under säsongen.

Jag upplever att vi är många som lärt oss mycket av säsongen som vi kan ta med i vårt fortsatta arbete såväl inom som utanför klubben av det gångna året.

Vunna erfarenheter och kunskaper är lätta att bära och om vi delar dem med andra blir vi många som kan utveckla och utvecklas.

Nu fäster vi våra blickar framåt mot den stundande avslutningen av säsong med de kvarvarande tävlingarna och rundorna, samlar kraft och hjälps åt att driva klubben in i framtiden.

Väl mött

Mikael Lönroth
Ordförande Bodens Golfklubb

Dela denna nyhet:

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med oss?

Telefon: 0921 – 720 51
Tallkronsvägen 2
961 51 Boden
info@bodensgk.se

Senaste inlägg

Följ oss

Hitta hit

Tallkronsvägen 2
961 51 Boden

Öppettider

Reception bemannad: 
Måndag – Torsdag & Söndag: 08:00 – 20:00
Fredag – Lördag: 08:00 – 18:00
Öppettider kan variera.

Information

Kontakt

Reception:  0921-720 51
Banchef:  070-290 39 33
Proshop:  0921-720 65

Bodens Golfklubb

Bodens Golfklubb är en av Sveriges äldsta golfklubbar, vackert belägen i Sävast vid Luleälvens strand. 2016 firade klubben 70 år, och 18-håls banan i Sävast invigdes 1992.