Nyheter

MEDLEMSINFORMATION APRIL 2020

MEDLEMSINFORMATION APRIL 2020

Hej alla Bodengolfare! Möjligheternas eller utmaningarnas år?

I skrivande stund har styrelsen genomfört möten med i stort sett samtliga kommittéer för att i dialog gå igenom verksamhetsplanen och se på säsongens mål och aktiviteter som helhet. I dessa tider finns troligtvis lika många frågor som möjliga svar på hur klubben kommer utvecklas under året. Vi inom styrelse har en vilja att se framåt och vill fortsätta utveckla klubben inom en rad olika områden. Hur långt vi kommer på resan vet ingen men viljan att tillsammans med Er göra det bästa möjliga av kommande verksamhet och säsong ser vi som en av Bodens Golfklubbs styrkor.

COVID – 19 Påverkan av klubbens planerade verksamhet

Covid-19 eller Corona-viruset är en faktor som på olika sätt påverkar oss inom klubben. Vi följer kontinuerligt rapporteringen från folkhälsoinstitutet, Riksidrottsförbundet och Svenska golfförbundet och tar frågan med oss i bedömningar för vår verksamhet i samråd med kommittéer och ansvariga. Vår bedömning är fortsatt att vi kommer kunna genomföra vår verksamhet enligt plan med vissa anpassningar för att minimera kontakt och smittspridning. Själva golfspelet utgör en liten risk enligt många bedömningar genom att man vanligtvis som mest är fyra spelare i en boll. Huruvida uppstartsträffar, tävlingar och träningsgrupper kommer att påverkas är just nu svårt att svara på. Bodens GK förhåller oss till de regler och rekommendationer som myndigheterna och förbundet ger oss. Exempel på anpassningar som diskuterats är bl. a. att inte byta scorekort med varandra, registrera scorekorten digitalt och att undvika att samlas i större grupp innan själva golfspelandet.

Tittar man söderut där golfspelet redan kommit igång kan vi se en uppgång i antalet utövare på många anläggningar. Detta beror troligtvis på suget att spela och röra sig är stort då exempelvis många tvingats ställa in golfresor till utlandet.

Som har sagts många gånger tidigare så befinner vi oss i en högst oförutsägbar och utmanande situation, och det går inte att förutspå framtiden. Det bästa vi kan göra är att fortsätta vara flexibla, lösningsorienterade och beredda på snabba förändringar. Vi står fortfarande inför stora utmaningar, men jag är helt övertygad om att vi med gemensamma krafter kommer kunna gå stärkta ut på andra sidan genom att följa rekommendationer och gemensamt ta vårt ansvar för klubben.

Personal

Annonsering efter säsongspersonal har överträffat våra förväntningar och vi kommer nu under de närmaste dagarna sitta ner och gå igenom ansökningarna för att därefter ta in ett antal personer för intervjuer. Antalet sökande till de olika tjänsterna överstiger med råge våra behov vilket är glädjande.

Informationsspridning

Styrelsen har sedan fjolåret jobbat med att se över hur, när och vad som kommuniceras till medlemmar, gäster och intressenter. Ett första steg tog vi i samband med att vi gjort om modellen för sponsring och samarbetsavtal. Vi behöver nu ta nästa steg och börja jobba mer tydligt med klubbens kommunikation.

Ett arbete med att se över nuvarande webb-lösning är igång. Vårt mål med arbetet är att ta fram en ny hemsida som är enklare, tydligare och uppdaterat över tid med relevant information kopplat till klubben och vår verksamhet. Även andra kanaler exempelvis Facebook, Instagram, Laget.se är informationskanaler som vi tittat på och ser som praktiska element att integrera i den nya informationsplattformen och strategin. Golfens IT-system GIT är under utveckling och kommer ge klubbarna större möjlighet att enkelt kommunicera och dela information till medlemmar och gäster. Förbundets plan är att lansera den nya plattformen under hösten om allt går enligt plan och vi följer med intresse arbetet.

Restaurangen

Jag har fått frågan av många hur vi kommer att göra med restaurangen i år! Vi har fört dialog med två intressenter under vintern om samarbeten i olika former men har inte i skrivande stund kunnat landa någon samarbetsform som passar oss och eventuell restauratör. Vi kan också se att många restauranger har det svårt i dessa tider där många lägger sina verksamheter i malpåse tillsvidare. Min och styrelsens bedömning är att klubben behöver en restaurang som kan ge medlemmar, gäster och besökande en kaffe, fika eller en bit mat som en del av besöket på klubben. Styrelsen har tillsammans med Tommy (ansvarig för restaurangbolaget) fattat beslut om att restaurangen skall vara öppen under säsongen. För att kunna hålla öppet kommer antalet sittplatser inne och ute anpassas så att antalet besökare inte överskrider kraven, serveringsformerna kommer att ses mm. Det viktigaste är att du som medlem får en god service med en hög kvalité på maten.

Avslutningsvis

För var dag närmar sig starten på säsongen i form av träning och spel på range och bana. Vi står inför många utmaningar men också stora möjligheter. Flera golfklubbar i söder vittnar om ett ökat intresse för golfen med ökande medlemsantal som följd. Kommer vi se samma uppgång även hos oss? Vi är rustade och kommer att fortsätta utveckla oss för att klubben skall kunna ta emot fler medlemmar, öka trivseln och ge alla upplevelser av en anläggning och bana i högsta klass.

Vårvintern har inneburit många möten och dialoger för oss inom styrelsen, nu återstår att se om vi kan omvandla ord till handling. Ett orosmoln är så klart hur Covid-19 kommer att slå på vår verksamhet men vi försöker sätta oss i förarsätet istället för att vara medpassagerare. Golfen utgör en aktivitet som genom, sin form skapar naturligt utrymme mellan spelare och dessutom till en god hälsa och välmående hos utövaren. Mitt svar på frågan är att man självklart skall göra sin egen bedömning men det råder ingen tvivel om att du och alla andra är lika välkomna som tidigare till klubben, vi finns för alla!

Jag själv tillsammans med styrelsen, kommittéer, ansvariga ser just nu över de närliggande aktiviteter som vi planerat (städdag, dukdragning, renoveringar mm) och vill genomföra. Information om allt dessa och mycket mer kommer att skickas ut via mail och publiceras på hemsida med hopp om att just du vill vara med och bidra till en bra uppstart av säsongen. Väl mött!

Mikael Lönroth
Ordförande Bodens Golfklubb

Dela denna nyhet:

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med oss?

Telefon: 0921 – 720 51
Tallkronsvägen 2
961 51 Boden
info@bodensgk.se

Senaste inlägg

Följ oss

Hitta hit

Tallkronsvägen 2
961 51 Boden

Öppettider

Reception bemannad: 
Måndag – Torsdag & Söndag: 08:00 – 20:00
Fredag – Lördag: 08:00 – 18:00
Öppettider kan variera.

Information

Kontakt

Reception:  0921-720 51
Banchef:  070-290 39 33
Proshop:  0921-720 65

Bodens Golfklubb

Bodens Golfklubb är en av Sveriges äldsta golfklubbar, vackert belägen i Sävast vid Luleälvens strand. 2016 firade klubben 70 år, och 18-håls banan i Sävast invigdes 1992.