0921-720 51 info@bodensgk.se

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Värdegrund

Glädje
I Bodens Golfklubb hälsar vi på varandra och möter varandra med glädje och respekt. Det ska vara roligt, trevligt, välkomnande och familjevänligt för medlemmar och gäster.

Öppenhet
All verksamhet i Bodens Golfklubb ska vila på en rättvis grund – lika för alla. Alla medlemmars röst har lika värde. Arbetet i Bodens Golfklubb ska präglas av öppenhet.

Ärlighet
Vi följer Svenska Golfförbundets regler och Bodens Golfklubbs stadgar. Vi är ärliga och uppriktiga mot varandra samt tydliga i vår kommunikation.

Framtid
Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med våra medlemmar, ledare, anställda, samarbetspartners och sponsorer. Bodens Golfklubb ska arbeta för att utveckla klubbens verksamhet.

(Beslutat av årsmötet den 21 mars 2017)