0921-720 51 info@bodensgk.se

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén har som uppgift att skapa ett intressant, varierat tävlingsprogram som ska attrahera så många medlemmar och gäster som möjligt. Aktiviteterna skall bidra till att ge ett ökat engagemang för klubben och därmed till en god klubbkänsla.

Britt-Marie Ögren, Ordförande

bitte57@live.se, 070-546 71 23

Kerstin Sjöholm, ledamot

kerstin.sjoholm@telia.com, 070-621 68 87

Förbättringsförslag och eller synpunkter

Dina synpunkter och förslag på förbättringar är av stort värde för att vi ska kunna utveckla tävlingsverksamheten.

Kontakta oss här:

11 + 14 =