0921-720 51 info@bodensgk.se

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Lokala regler

 

R&As regler för golfspel 2016, SGFs spel- och tävlingshandbok 2016 samt följande kompletterande lokala regler:

 

1. VATTENHINDER ( R 26-1)
Alla omarkerade diken betraktas som sidovattenhinder.

2. MARK UNDER ARBETE (R 25-1)
Markeras med vita linjer eller blå/blåvita pinnar. Blåvita pinnar = ”spel förbjudet”!
Dräneringsrännor med synligt grus eller singel är mark under arbete.
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete. Myrstackar är mark under arbete.

Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete.

3. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (R 24-1)
Stenar i bunkrar är flytbara hindrande föremål

4. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (R 24-2)
Alla belagda vägar och stigar.
Alla vägslut och vägutvidgningar som markerats med vita linjer.
Spont eller slipers som begränsar sidovatten- och vattenhinder.

Träd identifierade med stödpinne och/eller plastband. Om ett sådant träd påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 24-2b.

5. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL
På spelfältet får boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke på annan mark än sand, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock ej närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet. Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under denna lokala regel om det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än det förhållande som täcks av denna lokala regel.

6. AVSTÅNDSMÄTARE (R 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel, t.ex. nivåskillnader, vindhastighet med mera, bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt: Matchspel – förlorat hål. Slagspel – två slags plikt.

7. BANMARKERINGAR
VIT – Out-of-Bounds (R 27)
GUL– Vattenhinder (R 26)
RÖD – Sidovattenhinder (R 26)
BLÅ – Mark under arbete (MUA) (R 25)
BLÅ/VIT – Mark under arbete (Spel förbjudet) (RfG Bilaga 1, B-2a)
ORANGE – Oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2)