0921-720 51 info@bodensgk.se

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Välkommen till Bodens Golfklubb

Lokala regler

LOKALA REGLER som gäller från 2019 FÖR BODENS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande lokala regler:

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden – bollen träffar lyktstolpe på hål 2 och 3
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en lyktstolpe räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16).

a) Mark under arbete (MUA)
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete (MUA)
2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
4. Jordfasta stenar och berg i dagen på den del av spelfältet som klippts tillfairway höjd eller lägre.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Om ett träd eller en buske, identifierat med stödpinne, påverkar spelarens stans eller område för hans avsedda sving, kan bollen lyftas utan plikt och droppas enligt 161b. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Lättnad erhålles enligt Regel 16.1

3. Pliktområden (Regel 17)
1. Gula pliktområden är markerade med gula linjer, pinnar eller plattor
2. Röda pliktområden är markerade med röda linjer, pinnar eller plattor
3. Alla röda pliktområden som utgörs av diken som bara är markerade på ena sidan är röda pliktområden där omarkerad gräns är där marken bryter av mot diket.

4. Rött pliktområde hål 9 (Regel 17-1)
När en spelares boll är i pliktområde (röda pliktområdet till vänster på hål nr 9) får spelaren som ett extra lättnadsalternativ lägga till ett slags plikt och droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet (fairwaysidan).

Den bedömda referenspunkten är på samma avstånd till hålet som den bedömda punkten där bollen sist skar kanten för rött pliktområde.

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga lokala regler och tävlingsvillkor finns anslagna på anslagstavlan vid entrén till receptionen och på hemsidan www.bodensgk.se.