0921-720 51 info@bodensgk.se

Välkommen till Bodens Golfklubb

Greenfee

KategoriVardagarLör/SönEfter 1 oktoberTredagars1Helår2
Senior (22–)320 kr380 kr200 kr800 kr4300 kr
Ungdom (14–21 år)150 kr200 kr450 kr1850 kr
Knatte (–13 år)100 kr150 kr250 kr600 kr
  1. Tre på varandra följande dagar
  2. Gäller från inköpsdag och ett år framåt

Ungdomar från NVGF-klubbar, upp till och med 16 år, spelar gratis enligt överenskommelse inom distriktet.

Överenskommelser mellan klubbar om reducerad greenfee kan förekomma. Greenfeehäftet med tio greenfeebiljetter för 2900 kronor är inte individuella utan kan delas med familjemedlemmar eller vänner.

Greenfee 290 kr

 

Köp ett häfte med 10 stycken biljetter för bara 2900 kronor. Biljetterna är inte individuella så du kan dela häftet med dina golfkompisar.