0921-720 51 info@bodensgk.se

Från och med nu gäller 50% reduktion på ordinarie avgift för resten av innevarande säsong.
Gäller för fullvärdigt medlemskap.