0921-720 51 info@bodensgk.se

Plats: Klubbhuset Sävast
Tid: Tors 23 maj och tisd 28 maj, kl 18-21

Utbildning för dig som är intresserad av att lära dig GIT Tävling.

GIT är golfens IT-system, där alla tävlingar administreras.
Det är en jättebra kunskap för alla som tävlar själva och för dig som vill vara med
som tävlingsledare.
Du behöver inte ha några förkunskaper, utan bara vara lite nyfiken och intresserad.
Innehåll: Susann Norberg ger oss en genomgång i de nya golfreglerna.

Vi lär oss:
– Lotta tävling, skapa och skriva ut startlista
(Medlemmarna anmäler sig själva i GIT, men TL ska kunna lägga in ev. efteranmälningar och ta
bort ev. återbud samt kunna göra förändringar i startlistan)
– Skriva ut scorekort
– Ta emot scorekort och mata in resultat
– Skapa och skriva ut resultatlista
– Avsluta tävling

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen
23 maj – Information om nya golfregler samt inledande utbildningen i GIT-Tävling
28 maj – Utbildning i GIT-Tävling

Anmälan till: info@bodensgk.se
Hoppas vi blir många som jobbar som TL i sommar

Tävlingskommittén
Britt-Marie Ögren och Kerstin Sjöholm

Utskriftsvänlig version