0921-720 51 info@bodensgk.se
Innan höstmöte kommer information om golfklubbens restaurangbolag att ske. Denna information äger rum kl 1845-1900.
Höstmöte genomförs torsdagen den 29 november kl 19.00 i klubbhuset. Mötet är för våra medlemmar så tveka inte att boka upp kvällen och kom.
 
Motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 28 oktober
 
Välkommen önskar
Styrelsen Bodens GK