0921-720 51 info@bodensgk.se
Tyvärr verkar många som spelar på vår fina bana tro att när hösten kommer behöver man inte vara rädd om banan.
Låt inte löv och barr hindra dig från att kratta bunkern och laga nedslagmärken.
Det är fortfarande lika viktigt för att ge bästa förutsättningar för en fin bana nästa säsong.