0921-720 51 info@bodensgk.se
Våra greener har på några få dagar denna vecka blivit väldigt slitna med olagade nedslagsmärken över hela greenområdena.
Alla spelare bör ta sitt ansvar och laga greener och kratta bunkrar där så behövs så alla får ta del av vår fantastiska bana på ett rättvist sätt.
Flera bunkrar på banan har lidit hårt av veckans hällregnande och vår personal gör sitt yttersta att hinna med att iordningställa banan och däribland bunkrar efter bästa förmåga.
Att de skall behöva stanna upp och laga greener från nedslag torde inte behövas. Vi alla medlemmar och gäster torde  kunna hjälpa till med detta så personalens tid kan ägnas åt viktigare banskötsel!
Tackar för er hjälp.
Mvh
Mikael Lönroth vice ordförande
Christer Hedlund banchef