0921-720 51 info@bodensgk.se

Det så många har längtat efter har nu hänt! Rangen öppnar söndag kl.10:00. Ta med klubbor och ditt bästa humör och svinga loss!