0921-720 51 info@bodensgk.se

Medlemmarna valde in inte mindre än tre nya styrelseledamöter på årsmötet den 22 mars.

Valberedning 

Den nya styrelsen fick följande sammansättning:

Tommy Fahlén, ordförande.

Bo Elmgren, ledamot.

Marja-Leena Komulainen, ledamot.

Niklas Edelsvärd, ledamot (ett år kvar på sitt mandat).

Mikael Lönroth, ledamot (nyval).

Annika Rothoff, ledamot, (nyval)

Roger Olsson, ledamot (nyval).

Samtliga valdes på ett år.

Valberedning 

Jan Thorsson (sammankallande), Bengt Brännvall och Tomas Karlsson.

Revisorer

Revisor Stig Holmberg, vald på ett år.

Revisor Tomas Olsson vald på ett år.

Revisor (suppleant) Roger Nyström vald på ett år.

På mötet deltog 33 medlemmar.