0921-720 51 info@bodensgk.se

Medlemmarna i Bodens Golfklubb kallas till årsmöte, torsdag 22 mars, kl 19.00, klubbhuset, Sävast.

Föredragningslista, årsredovisning, eventuell motioner, förslag till personval och övriga möteshandlingar kan hämtas i klubbens reception från och med den 15 mars.

Klubben bjuder på fika!

Välkommen

styrelsen