0921-720 51 info@bodensgk.se

Fyra klubbmedlemmar som genom åren har gjort stora insatser för Bodens Golfklubb belönades i samband med höstmötet för sitt uppoffrande och ideella arbete.

Jane Fernholm (längst till vänster) har under tjugofem års tid varit utbildningsansvarig. Höstmötet utsåg henne till ständig medlem i klubben.

Klubbens nuvarande kassör Bo Elmgren (mitten) och Berith Nilsson (till höger), som under en lång tid var bland annat sekreterare i klubben, är sedan tidigare ständiga medlemmar i klubben. Deras ledargärningar har varit, och är fortfarande, av en sådan omfattning att de väl uppfyller klubbens krav på att utses till hedersmedlem.

I klubbens nya policy och regler är det nu också möjligt att utse en person till hedersmedlem på sportsliga grunder. Personen ska haft sportsliga framgångar internationellt och varit en god ambassadör och förebild för Bodens Golfklubb.

Oskar Bergman (saknas på bilden) uppfyller väl den kravbilden och belönades också han med titeln hedersmedlem av höstmötet.

Tack alla fyra för era frivilliga insatser för Bodens Golfklubb!