0921-720 51 info@bodensgk.se

Datum för klubbens höstmöte är satt till tisdagen den 28 november 2017, klockan 19.00, klubbhuset, Sävast.

Föredragningslista, dagordning och övriga handlingar finns att hämta i klubbhuset från den 21 november.

Alla medlemmar är välkomna!

Som vanligt bjuder klubben på fika!

Välkommen!

Bodens Golfklubb, styrelsen