0921-720 51 info@bodensgk.se

Redan nu ska du ta fram din golfkalender och boka nästa sommars golfvecka, 9 – 15 juli. Golffesten spelas alltså en vecka senare än tidigare år. Anledningen till ändringen är att vi vill ge klubbens ungdomar en möjlighet att vara med och tävla under Golfveckan. Under flera års har NVGF:s stora ungdomstävling krockat med Golfveckan. Nu får klubbens ungdomar en möjlighet att tävla i båda tävlingarna.

Bodens Golfklubb, styrelsen