0921-720 51 info@bodensgk.se

Kylan har tagit ett fast grepp om golfbanan som nu är stängd.

Tack alla medlemmar, gäster, sponsorer, samarbetspartners, personal och ledare för den här säsongen.

Bodens Golfklubb styrelsen