0921-720 51 info@bodensgk.se

Styrelsen för Bodens Golfklubb hade tisdagen den 24 juli ett ordinarie styrelsemöte.

Beslut togs i följande frågor.

Ny dator till tävlingsexpeditionen ska anskaffas.

Det kan också bli aktuellt med en ny ugn till restaurangen, eller reparation av den nuvarande, eftersom den har havererat. Tommy Fahlén fick i uppdrag att utreda och handlägga frågan.

Frågan om fyllnadsval till valberedningen ska sättas upp som en punkt på dagordningen till det kommande medlemsmötet i höst, eftersom en ledamot har lämnat valberedningen. Medlemmarna uppmanas redan nu att börja fundera på namnförslag till fyllnadsvalet.

Styrelsen ska börja arbeta med framtidens organisation och arbetssätt för Bodens Golfklubb. Det är en stor och viktig fråga. Styrelsen kommer att begära extern hjälp från Svenska Golfförbundet.

Bo Elmgren redogjorde för det ekonomiska läget. Trots sen säsongsstart och många regniga dagar så ser hyfsade ut.

Text: Ola Idenstedt