0921-720 51 info@bodensgk.se
Banan är öppen – flaggorna står på greenerna

Banan är öppen – flaggorna står på greenerna

Nu är banan helt öppen. Banpersonalen har hålat och ställt ut flaggorna på greenerna. Det är bara att boka tid och svinga loss från tee till green. Lycka till med ditt spel i sommar.

Bodens GK

Nu är det tidsbokning som gäller

Nu är det tidsbokning som gäller

Peggat och klart på ettans tee för Sven-Erik Bergman! Nu är tidsbokningen igång för honom och alla andra som ska spela i Sävast.

Bokar gör du enklast i Min Golf som finns på klubbens hemsida.

Ska du anmäla dig till tävling gör du det i GIT Tävling.

Alla 18 hål är öppna men vi spelar på provisoriska greener.

 

Treans greenområde ombyggt

Treans greenområde ombyggt

I höstas påbörjades ombyggnaden av området kring treans green. Under våren har jobbet gjorts färdigt och delar av området har nu såtts in.

-Nu väntar vi bara på värmen så kommer det att växa och bli grönt, säger banchefen Christer Hedlund.

Arbetet med diket på fyrans hål har också kommit igång men är inte avslutat.