0921-720 51 info@bodensgk.se

Nu är banan helt öppen. Banpersonalen har hålat och ställt ut flaggorna på greenerna. Det är bara att boka tid och svinga loss från tee till green. Lycka till med ditt spel i sommar.

Bodens GK