0921-720 51 info@bodensgk.se

I höstas påbörjades ombyggnaden av området kring treans green. Under våren har jobbet gjorts färdigt och delar av området har nu såtts in.

-Nu väntar vi bara på värmen så kommer det att växa och bli grönt, säger banchefen Christer Hedlund.

Arbetet med diket på fyrans hål har också kommit igång men är inte avslutat.