0921-720 51 info@bodensgk.se

Ombyggnaden av golfverandans andra etapp pågår just nu. På bilden ser du byggbasen Bengt Brännvall, Jan Jarlblad och Tony Söderström, som alla tre jobbar för fullt med att byta ut cirka 70 kvadratmeter trall på läktaren.

Förra sommaren, när restaurangdäcket byttes ut och det glasade räcket monterades, var det Bengt Brännvall, Lars Gustavsson, Hans Karlgren, Tony Söderström, Lars-Åke Eriksson, Tommy Fahlén och Jan Jarlblad som svettades och krökte ryggarna, när alla vi andra var ute på banan och spelade golf i vårsolen.

Varje gång du beträder golfverandan och läktaren ska du skänka en tacksamhetens tanke till Verandagänget som sommaren 2016 och 2017 byggde ut och byggde om golfverandan.

Ett stort tack till Verandagänget för deras fantastiska arbete!

Tack också till VA Laget och Ventilationsfirma IM som har sponsrat ombyggnaden.

Bodens Golfklubb