0921-720 51 info@bodensgk.se

Styrelsen har infört en liten förändring som berör Gumgolfen och Gubbgolfen på tisdagarna.

Alla som spelar Gumgolfen eller Gubbgolfen ska senast kl 18.00 kvällen innan tävlingsdagen anmäla sig via Min Golf och därmed bli inlagda i GIT tävling. Förändringen innebär också att Gumgolfen och Gubbgolfen läggs in i klubbens tävlingskalendern.

I övrigt är allt som tidigare. Om gummorna och gubbarna vill kan startlistorna publiceras kl 20.00 på måndagskvällen. Om de vill hålla på starttiderna och dela ut de färdigskrivna scorekorten i samband med morgonsamlingen, så går det också bra. Det avgör de själva.

Precis som tidigare bestämmer de givetvis också själva tävlingsform. Om de väljer en tävlingsform som är handikappgrundad så sker registrering och handikappjustering i GIT. Väljer man en tävlingsform som inte är handikappgrundande så registreras den inte i GIT. Samma system alltså som på klubbens alla övriga tävlingar.

Tidigare har tid blockats av för ett okänt antal spelare och ingen har vetat hur många de är förrän alla har gått ut . Det är viktigt för övriga medlemmar och gäster, som inte spelar Gumgolfen eller Gubbgolfen, att klubben inte står med lediga tider på dygnets attraktivaste golftider.

En annan anledning till förändring är att all verksamhet i klubben ska överrensstämma med den värdegrund som medlemmar har varit med och arbetat fram, och som medlemmarna enhälligt beslutade att införa på årsmötet den 21 mars 2017.

Den föreskriver att all verksamhet i Bodens Golfklubb ska vila på en rättvis grund – lika för alla, och nu gör Gumgolfen och Gubbgolfen det.

Vänliga hälsningar

Bodens Golfklubb

styrelsen