0921-720 51 info@bodensgk.se

För att ge plats åt Golfrestaurangens kommande arrangemang monterades Golfsimulatorn ner den 27 april. Den har packats ihop och körts ner till maskinhallen för sommarförvaring. Naturligtvis kommer golfsimulatorn att finnas på plats igen i Golfrestaurangen lagom till senhösten. Tack till alla som kom och spelade och därmed  bidrog till att göra golfsimulatorn till en välkommen medlemsaktivitet och succé.