0921-720 51 info@bodensgk.se

Här följer ett litet smörgåsbord av de frågor som behandlades vid Bodens Golfklubbs styrelsemöte den 3 april.

Ordförande Tommy Fahlén informerade om att PEAB Asfalt går in som sponsor och samarbetspartner under 2017.

Svenska Golfförbundet gör en riksomfattande satsning på Golfens Dag den 20 maj. Trots att banan inte är öppen till det datumet (om inte ett vädermirakel skulle inträffa) så har styrelsen beslutat att vi ska vara med. Rangen är igång och kommer att kunna användas. Mer information om Golfens Dag kommer på hemsidan.

Klubben har fått en förfrågan från Bodens kommun om vi är intresserade av att i sommar arrangera golf för kommuns lediga skolungdomar. Kommun är beredda att stå för en del av kostnaderna.Oskar Bergman och Mikael Lundqvist fick i uppdrag att prata med klubbens pro Jörgen Gidlund om möjligheterna att bjuda in alla sommarlediga ungdomarna. Beslut tas senare.

Banchefen Christer Hedlund informerade om att det är klart med sommarens banpersonal. Bara lite smådetaljer återstår.

Läget ser också bra ut för restaurangen. Det blir som tidigare fyra kockar i köket.

Planerna på en ny vagnsboda med logi samt utbyggnaden av klubbhuset fortsätter. Skisser finns, som visades på årsmötet. Kostnadsförslag är ännu en bra bit bort i tiden.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 10 maj, kl 18.00.

Text: Ola Idenstedt