0921-720 51 info@bodensgk.se
Tuffare tag om du inte kommer till start

Tuffare tag om du inte kommer till start

Från och med i år blir det hårdare tag mot spelare som anmäler sig tävling och sedan struntar i att komma till start, utan godtagbart skäl. De måste betala dubbel startavgift.

Svenska Golfförbundet har också skärpt kraven på spelare som lämnar återbud efter anmälningstidens utgång. De måste betala startavgiften.

–Det finns nu inskrivet i tävlingshandboken och Bodens Golfklubb kommer givetvis att följa reglerna, säger klubbens tävlingsledare Annika Rothoff.

Precis som tidigare ska alla avanmälningar eller återbud ske till tävlingsledaren för den aktuella tävlingen – inte till reception, Shopen, restaurangen eller något annat ombud.

Undantag kan göras om det finns godtagbara skäl. Till godtagbara skäl för återbud till tävling räknas: skada, sjukdom, personliga eller familjära olyckor. Tävlingsledningen bestämmer om det krävs läkarintyg för att återfå anmälningsavgiften.

Så här står det i Spel- och tävlingshandboken:

8.1.2.5 Återbud

Om en spelare, som är uttagen till en tävling, inte avser att delta ska spelaren lämna återbud. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas. Avanmälan kan endast göras före anmälningstidens utgång. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling.

8.1.2.6 Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling ska rapporteras till sin hemmaklubb. Hemmaklubben har rätt att vidta disciplinär åtgärd mot spelare, se kapitel 1, SGF:s bestämmelser. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska rapport även ske till spelarens hemmadistrikt. Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara tävlingsbestämmelser, ska detta betraktas som godtagbart skäl för uteblivande.

Text: Ola Idenstedt