0921-720 51 info@bodensgk.se

Medlemmarna valde Tommy Fahlén till ordförande för Bodens Golfklubb på klubbens årsmöte den 21 mars. Femtio medlemmar deltog i årsmötet.

-Jag tackar givetvis medlemmarna för förtroendet och lovar att lägga ner både hjärta och själ i det viktiga utvecklingsarbete som klubben står inför, sa klubbordförande Tommy Fahlén efter årsmötet.

Mycket har hänt med klubben under de sex år som Fahlén har svingat ordförandeklubban.

Och mer kommer, lovar Fahlén.

-Vi måste också fortsätta med planerna på byggandet av en ny vagnsboda i kombination med uthyrningsrum och parkering för golfbilarna.

Klubbordföranden har också planer för en utbyggnad av klubbhuset. En idéskiss presenterades på årsmötet.

-Klubbhuset ska kunna används året om av medlemmarna. Golfsimulatorn har blivit mycket väl mottagen och behöver en fast plats året om, tillsammans med ett litet gym, men det ligger långt fram i tiden, avslutar Tommy Fahlén.

Årsmötet följde till alla delar valberedningens förslag. Följande valdes:

Styrelsen

Ordförande – Tommy Fahlén, omval ett år.                                  –

Ledamot      – Ola Idenstedt, omval två år.

Ledamot      – Niklas Edelsvärd, nyval två år.

Ledamot      – Oskar Bergman, valdes  inte, har ett år kvar på sitt mandat.

Ledamot      – Bo Elmgren, valdes inte, har ett år kvar på sitt mandat.

Suppleant   – Mikael Lundqvist, omval ett år.

Suppleant   – Marja-Leena Komulainen, nyval ett år.

Revisorer

Ordförande    – revisor Stig Holmberg, omval.

Ledamot      – revisor Tomas Olsson, omval.

Ledamot     – Roger Nyström, omval.

Valberedning

Annika Rothoff (ordförande), omval

Hans Holmqvist, omval

Anna Charlotta Nilsson, nyval