0921-720 51 info@bodensgk.se

Golfrestaurangen AB, som ägs till hundra procent av Bodens Golfklubb, kommer att fortsätta driva restaurangen i klubbhuset. Det finns inga planer på att sälja eller arrendera ut restaurangverksamheten.

Anledningen till att Golfrestaurangen AB bildades var att flera arrendatorer sa upp sina kontrakt i förtid. De hänvisade till dålig lönsamhet. De hade också problem att leva upp till klubbens krav på öppettider.

Under några år var det samma visa varje år, klubben saknade krögare.

Upplägget med ett eget restaurangbolag tog form och presenterades för medlemmarna på ett medlemsmöte.

Medlemmarna sa ja.

Golfrestaurangen AB drog igång med flexibla och generösa öppettider som var anpassade till medlemmarnas och gästernas behov. Den ekonomiska målsättningen har hela tiden varit att gå plus minus noll varje år. Något år har det blivit ett litet plus, ett annat år ett litet minus.

Resultatet för Golfrestaurangen 2016 är ett underskott på cirka 20 000 kronor. Förklaringen till den minusposten är extra kostnader i samband med klubbens 70-årsjubileum. Golfrestaurangen tog kostnaderna för tentipi-kåtan och för all extra serveringspersonal som arbetade under jubileumsmiddagen. Golfrestaurangen tog dessutom inte fullt betalt för maten utan såg den subventionen som medlemsvård.

Text: Ola Idenstedt