0921-720 51 info@bodensgk.se

Lagom till årsmötet kan styrelsen presentera sitt reviderade förslag till Värdegrund för klubbens medlemmar. Redan nu kan du läsa förslaget på hemsidan. Du klickar på Klubben och sedan scrollar i rullgardinen till Värdegrund. Observera att värdegrundsdokumentet som nu finns hemsidan är ett förslag och att innehållet kan förändras om någon eller några kommer med förslag till årsmötet.  Slutligen är det årsmötet som antar klubbens värdegrund.

Bakgrunden är det frågeformulär på nio frågor som skickades ut till alla medlemmar i höstas. Det är synpunkterna från alla medlemmar som svarade och öppenhjärtligt talade om vad de tyckte om Bodens Golfklubbs verksamhet, som ligger till grund för förslaget.

Alla kommittéansvariga i klubben fickmöjlighet att yttra sig, vilket också resulterade i stora och små förändringar.