0921-720 51 info@bodensgk.se

Efter ett omfattande arbete där hundratals medlemmar aktivt har deltagit med kloka åsikter och synpunkter så kunde Bodens Golfklubbs styrelse den 19 januari 2017  revidera klubbens policy och riktlinjer.

Syftet är att policies och riktlinjer utgör en avsiktsförklaring som ligger till grund för beslut som fattas i klubben, samt att de ger klubbens medlemmar, ledare, förtroendevalda och anställda vägledning i deras arbete i klubben.

Det är varje medlems, ledares, förtroendevalds och anställds ansvar att följa de policies och riktlinjer som finns.

Styrelsen för Bodens Golfklubb fastställer, i enlighet med stadgarna, klubbens policies och riktlinjer. De ska ingå som bilagor till verksamhetsplan och ska publiceras på hemsidan.

Alla medlemmar kan lämna förslag på policies och riktlinjer till styrelsen. Styrelsen äger att revidera policies och riktlinjer.

På Hemsidan kan du läsa alla policys och riktlinjer.

Klicka på Klubben och scrolla i rullgardinen till Policy och riktlinjer.