0921-720 51 info@bodensgk.se
Policys och riktlinjer tagna av styrelsen

Policys och riktlinjer tagna av styrelsen

Efter ett omfattande arbete där hundratals medlemmar aktivt har deltagit med kloka åsikter och synpunkter så kunde Bodens Golfklubbs styrelse den 19 januari 2017  revidera klubbens policy och riktlinjer.

Syftet är att policies och riktlinjer utgör en avsiktsförklaring som ligger till grund för beslut som fattas i klubben, samt att de ger klubbens medlemmar, ledare, förtroendevalda och anställda vägledning i deras arbete i klubben.

Det är varje medlems, ledares, förtroendevalds och anställds ansvar att följa de policies och riktlinjer som finns.

Styrelsen för Bodens Golfklubb fastställer, i enlighet med stadgarna, klubbens policies och riktlinjer. De ska ingå som bilagor till verksamhetsplan och ska publiceras på hemsidan.

Alla medlemmar kan lämna förslag på policies och riktlinjer till styrelsen. Styrelsen äger att revidera policies och riktlinjer.

På Hemsidan kan du läsa alla policys och riktlinjer.

Klicka på Klubben och scrolla i rullgardinen till Policy och riktlinjer.

Styrelsens förslag till Värdegrund

Lagom till årsmötet kan styrelsen presentera sitt reviderade förslag till Värdegrund för klubbens medlemmar. Redan nu kan du läsa förslaget på hemsidan. Du klickar på Klubben och sedan scrollar i rullgardinen till Värdegrund. Observera att värdegrundsdokumentet som nu finns hemsidan är ett förslag och att innehållet kan förändras om någon eller några kommer med förslag till årsmötet.  Slutligen är det årsmötet som antar klubbens värdegrund.

Bakgrunden är det frågeformulär på nio frågor som skickades ut till alla medlemmar i höstas. Det är synpunkterna från alla medlemmar som svarade och öppenhjärtligt talade om vad de tyckte om Bodens Golfklubbs verksamhet, som ligger till grund för förslaget.

Alla kommittéansvariga i klubben fickmöjlighet att yttra sig, vilket också resulterade i stora och små förändringar.

Välkommen till nya hemsidan

Välkommen till nya hemsidan

Nu är nya hemsidan klar. En del saker känner du igen sedan tidigare. Men det finns också med helt nya grejer. Det är vår samarbetspartner Norrbottens Media som har gjort den grafiska designen.

Tack ska ni ha, ni har gjort ett fantastiskt bra arbete!

Med Norrbottensmedias hjälp har klubbens medlemmar nu fått en ljus, lättmanövrerad och bildrik hemsida där det är lätt att hitta information. Den är anpassad för rörliga bilder och även lättmanövrerad i mobilen. Eftersom det är viktigt att snabbt få ut information till medlemmarna så kommer all nyhetsuppdatering att ske omgående.

Ola Idenstedt och Oskar Bergman är ansvariga för hela hemsidan, som är klubbens viktigaste informationskanal till medlemmarna. Varje kommittéansvarig har inloggning till sin avdelning, exempelvis Gubbgolfen, Gumgolfen, Shoppen och så vidare, för att de själva ska kunna lägga ut texter och bilder.

Vi vill också att medlemmarna själva kommer med bidrag. Plocka fram mobilkameran och plåta den glada som gjorde hole.in-one, eller kompisen som halkade ner i Golfströmmen eller bara en trevlig gruppbild på kompisarna i bollen.

Mejla ditt bidrag till: ola.idenstedt@bdtv.se
Så ser vi till att lägga ut på hemsidan.